DE NL

 

"Het enige belangrijke in het leven zijn de sporen van liefde; die we achterlaten, wanneer we gaan." Albert Schweitzer

Waardengerichte Persoonlijkheidsvorming

De Waardengerichte Persoonlijkheidsvorming (WgP) is gebaseerd op het mensbeeld en de grondwaarden uit de Logotherapie van Viktor E. Frankl. Zoals de Logotherapie beschouwt de WgP de mens als een totaliteit van lichaam, ziel en geest. De geestelijke dimensie heeft hier een centrale plaats. Het gaat om waarden, zin, vrijheid, verantwoordelijkheid, liefde en spiritualiteit. WgP is gericht op zingeving en waardenbeleving. Ieder mens verlangt naar levensvervulling. De motivatie om waarden te realiseren is volgens Frankl : “de wil naar betekenis”, “de wil naar zin”. Ieder mens draagt in zich deze kiemkracht voor een geslaagd en zinvol leven. De WgP behandelt geen ziekten. Ze vervangt niet de noodzakelijke medische behandeling ervan. Het gaat om persoonlijkheidsvorming. Niet alle lijden is ziekelijk. Niet elke treurigheid is een depressie. Niet iedere angst is een fobie. Vaak zijn problemen de uiting van onopgeloste vragen naar zin. Het gemis aan bevredigende antwoorden op zinvragen en levensperspectief kan tot diepe frustratie leiden en vatbaar maken voor lichamelijke en psychische ziekten. De WgP helpt mensen bij wie het verlangen naar zingeving onvoldoende beantwoord werd. Zo kunnen lichamelijke en psychische ziekten minder kans krijgen. In bepaalde gevallen kan de WgP de mentale toestand en de omgang met ziekte positief steunen omdat ze de emotionele veerkracht bevordert.
top

Ieder mens is uniek

De WgP ziet de mens als een individuele persoonlijkheid, die met en door haar potentieel aan talenten en mogelijkheden een leven kan leiden dat zinvol is. Geen mens is volkomen gelijk aan een ander mens. Zo is ook geen zinvol leven gelijk aan een ander. Wie zijn innerlijke rijkdom ontdekt en ervaart, beseft het unieke van zijn eigen wezen. Deze ervaring heeft een andere en nieuwe levensvisie tot gevolg. Erkenning van het unieke van de eigen persoon en het potentieel aan mogelijkheden leidt tot een houding van aanvaarden, beamen en bevestigen. Dat motiveert tot verantwoordelijkheid om zelfstandig het realiseren van een geslaagd leven op zich te nemen. Deze mens geeft op creatieve wijze bewust vorm aan zijn eigen leven. Zichzelf en het leven aanvaarden is de basis voor een geslaagd en van zin vervuld leven. Het vermogen zichzelf en anderen lief te hebben kan zo groeien en krijgt bestaansruimte.
top

Ieder mens leeft in relaties

Mensen zijn sociale wezens, die in relaties met anderen leven. Relaties kunnen dragen en kracht schenken. Ook veroorzaken zij hindernissen, belemmeringen en blokkades zodat zij mensen beletten hun eigen weg te gaan. De invloed van familierelaties heeft verstrekkende gevolgen tot in het latere leven. De mentor die opgeleid is in WgP, zal de mens op weg helpen en begeleiden om de krachtbronnen in deze relaties te ontdekken. Ervaren blokkades en hindernissen worden in dit proces niet genegeerd en niet onderschat. Noodzakelijke veranderingen worden ondersteund zodat deze persoon in alle vrijheid zijn unieke levensweg kan realiseren.
top

Ieder mens heeft vormingskracht

De mentor begeleidt zijn client bij de ontdekkingstocht naar het eigen potentieel aan mogelijkheden dat nog niet tot leven kon komen. Deze existentiële ontmoeting met de gevoelskrachten omvat ook de ervaring van emotionele veerkracht en vormingskracht. Het betekent ook de mogelijke confrontatie aangaan met weerstanden, verschillende gevoelens, psychische kwetsuren, het eigen levensverhaal, de eigen waardenschaal en mogelijke perspectieven tot verdere ontwikkeling van de persoon. Vanuit deze ervaring kan de cliënt zijn leven positief richten in vrijheid en verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn leefwereld.
top

Ieder mens is vrij

De mentor voor WgP respecteert de wensen, de verlangens en het mensbeeld van zijn cliënt. Het gaat om begeleiding van de persoon op zijn unieke weg naar een positief levensgevoel, wat de voorwaarde is om het leven als zinvol te mogen ervaren. (zie ook Wertimagination) Iedere begeleiding is uniek en ieder mens beslist vrij, hoe ver hij de aangeboden uitnodiging wil volgen. Het is nooit een moeten; altijd een mogen. De spirituele dimensie krijgt die ruimte, die de cliënt wenst.
top

Methoden

De specifieke methoden van de WgP, die door andere beproefde werkwijzen aangevuld worden, zijn:top
Impressum