DE NL

 

"In elk van ons woont
een oorspronkelijk beeld dat
er op wacht geleefd te worden.
"
Uwe Böschemeyer

Wertimagination

Wertimaginationen zijn behoedzaam geleide “innerlijke wandelingen” naar de gevoelskrachten zoals moed, vrijheid, liefde, verantwoordelijkheid, vertrouwen... die in de onbewuste geest hun grond hebben. Het zijn verder ontmoetingen met het potentieel aan levens-mogelijkheden dat erop wacht gewekt te worden. Het gaat om ontmoetingen met de persoonlijke vormingskracht, doorzettingsvermogen, creativiteit, emotionele veerkracht, zelfvertrouwen, verborgen talenten, het oorspronkelijk zelfbeeld, het innerlijke kind enz.

Wertimaginationen zorgen verder voor nieuwe inzichten en kennis over de eigen persoon, het eigen type (zie Enneagram) en ook over de eigen leefsituatie. Blokkades en hindernissen worden gezien en krijgen de nodige aandacht en ruimte. De wil en de kracht om veranderingen aan te brengen in het dagelijkse leven kan de imaginant in de Wertimaginationen intens beleven en ervaren.

Ze zijn zo een richtsnoer bij de zoektocht naar individuele zingeving. De innerlijke beelden, die de waarden symboliseren, zijn weliswaar persoonlijk gekleurd. Maar daarenboven kunnen algemeen geldende richtlijnen voor een gelukt leven worden ervaren.

Een ontmoeting met zijn eigen wezenskern kan ervaren worden evenals het gevoel geborgen te zijn in een alles overstijgende Bestaansgrond. Hoe men deze Grond ook benoemen wil. Het is de imaginant die in vrijheid beslist in hoever hij er wil in meegaan of niet.

Wertimaginationen zijn doelgericht. Dat betekent dat vóór de “wandeling” met de imaginant een doel afgesproken wordt dat voor hem en zijn actuele situatie adequaat is. De weg naar het doel wordt begeleid door een behoedzaam gevoerde dialoog tussen mentor en imaginant.

De begeleiding van de mentor is erop gericht de imaginant zelfstandig te leren imagineren.

Wertimaginationen tonen de polyfonie van de ziel en van de innerlijke wereld en maken zo de meerstemmigheid ervan ervaarbaar. Zo zijn ze ook de grondlaag voor het waardengerichte gesprek.

De wijze waarop begeleid wordt en het aansluitende waardengerichte gesprek maken de Wertimagination tot een bijzonder concrete en hulpvolle methode in de omgang met innerlijke beelden. De Wertimaginationen maken zo een kwalitatief hoge aanwinst aan veranderingen in het dagelijkse leven mogelijk.top
Impressum